VIDEO CLIP

Bài ca xây dựng
 
 
 
 
Chiến lược phát triển

TẦM NHÌN
 
“Tổng công ty Cổ Phần Sông Hồng không ngừng nỗ lực phấn đấu để trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thi công xây lắp, đầu tư xây dựng, sản xuất - kinh doanh vật liệu xây dựng và kinh doanh bất động sản... tại Việt Nam. Xây dựng một hệ thống làm việc hiệu quả để thông qua các sản phẩm, dịch vụ của mình, mang lại sự thành công cho khách hàng, cổ đông, nhân viên Tổng công ty và đóng góp cho cộng đồng.”
 
SỨ MỆNH
 
Nâng cao tiềm lực kinh tế và chất lượng cuộc sống cộng đồng thông qua việc cung ứng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng.
 
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
 
- Làm khách hàng hài lòng: Luôn suy nghĩ và hành động một cách trung thực vì lợi ích của khách hàng, cung cấp những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất với tính chuyên nghiệp cao.
 
- Con người là cốt lõi : Nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển tài năng của các cán bộ công nhân viên, có chế độ đãi ngộ xứng đáng cả về vật chất và tinh thần.
 
- Chất lượng tốt nhất: Đảm bảo chất lượng tốt nhất trong mỗi sản phẩm, mỗi công trình, dự án.
 
- Đề cao đạo đức kinh doanh: Mỗi nhân viên là một đại diện của Tổng công ty, có nghĩa vụ tuân thủ đạo đức kinh doanh cao nhất đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Sẵn sàng hợp tác với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp trong và ngoài nước trên nguyên tắc bình đẳng, trung thực, các bên cùng có lợi.
 
Phát triển bền vững, thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng
và đóng góp nhiều nhất cho cộng đồng”