VIDEO CLIP

Bài ca xây dựng
 
 
 
 
 
Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Sông Hồng
Tên tiếng việt:  Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Sông Hồng
Tên tiếng anh:  SONGHONG NO.1 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:  SH1
Địa chỉ:  72 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
Chủ tịch hội đồng quản trị:  Mai Văn Đông
Giám đốc:  Lưu Văn Hùng
Tel:  043 8294 852
Fax:  043 8238 515
Email:  
Website:  songhong1.com.vn
 
 

Ngành nghề KD: Xây lắp; sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; tư vấn kỹ thuật công nghệ cho các DAPT VLXD, …