VIDEO CLIP

Bài ca xây dựng
 
 
 
 
 
Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Sông Hồng
Tên tiếng việt:  Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Sông Hồng
Tên tiếng anh:  
Tên viết tắt:  SH1
Địa chỉ:  An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
Chủ tịch hội đồng quản trị:  
Giám đốc:  
Tel:  
Fax:  
Email:  
Website:  
 
 
Các tin liên quan