VIDEO CLIP

Bài ca xây dựng
 
 
 
 
 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Lô
Tên tiếng việt:  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Lô
Tên tiếng anh:  SONGLO INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY (Song Lo, SMC)
Tên viết tắt:  SHSL
Địa chỉ:  Khu I, p Dữu Lâu- TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Chủ tịch hội đồng quản trị:  Nguyễn Hồng Cường
Giám đốc:  Nguyễn Hồng Cường
Tel:  02103 940 385
Fax:  02103 940 374
Email:  dtxdsonglo@vnn.vn
Website:  
 
 

Ngành nghề KD: Khai thác và kinh doanh cát sỏi, vật tư, vật liệu xây dựng; kinh doanh vận tải, bốc xếp; xây lắp, ...